dzisiaj jest: 27 maja 2019. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Aktualności
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie o/ w Chełmie
KOMUNIKAT - CHROŃMY PSZCZOŁY PRZED ZATRUCIEM

 

Stosując chemiczne środki ochrony roślin należy postępować zgodnie z wymogami Integrowanej Ochrony Roślin, której naczelną zasadą jest prawidłowa uprawa, zmiano wanie, nawożenie, dobór odmiany genetycznie odpornej lub tolerancyjnej w stosunku do chorób i szkodników oraz właściwy termin siewu, co pozwala ograniczyć do minimum stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Podejmując decyzję o konieczności zastosowania środka ochrony roślin, należy zawsze brać pod uwagę jego oddziaływanie na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko.


Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:
1. Nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół na kwitnące rośliny i chwasty lub rośliny pokryte spadzią.
2. Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środków ochrony roślin, dotyczących bezpieczeństwa dla pszczół.
3. Zabiegi wykonywać wieczorem po dziennym oblocie pszczół, dobierając preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
4. Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek.


Do ustawowych obowiązków posiadaczy gruntów i wykonawców zabiegów ochrony roślin należy:
1. Posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin.
2. Wykonywać zabiegi sprzętem sprawnym technicznie, którego sprawność potwierdzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Prowadzić ewidencję zabiegów wykonywanych w gospodarstwie przy użyciu środków ochrony roślin.
4. Stosować środki ochrony roślin zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania, w sposób bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.


Nieprzestrzeganie powyższych zasad i obowiązków zagrożone jest karą grzywny orzekaną w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, a w przypadku spowodowania szkód materialnych może skutkować dochodzeniem odszkodowań na drodze sądowej.

Kierownik Oddziału

Stanisław Nazar

« powrót