dzisiaj jest: 27 maja 2019. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan

Wójt odpowiada na pytania

imie: Marcin data: 2016-05-04 18:41:46
pytanie:
Witam. Chciałbym się dowiedzieć która z nadajników postawionych na terenie gminy jest od telefonu a która od internetu i jaki jest jej operator/y siec? dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

odpowiedź:
Dzień dobry. W ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Gorzków, Łopiennik Górny i Żółkiewka” na terenie gminy wybudowane zostały dwie wieże przekaźnikowe sieci bezprzewodowej LTE (Wierzchowina i Żółkiew Kolonia). Firma FUO sp. z o.o. z Warszawy przez 12 miesięcy od dnia uruchomienia sieci będzie dostawcą Internetu, a po tym okresie konsorcjum gmin zorganizuje przetarg na dostawcę Internetu na kolejne lata. Nie posiadamy informacji dotyczących innych nadajników zainstalowanych na terenie naszej gminy.
imie: Agnieszka data: 2016-04-28 09:23:53
pytanie:
Dzień dobry, Panie Wójcie chciałam zapytać dlaczego od dłuższego czasu nie są sprawdzane u nas (sąsiedzi też to potwierdzają) wodomierze tylko pracownicy ilość zużytej wody wpisują "na oko". Nawet nie pamiętam kiedy u mnie był spisywany wodomierz. Proszę aby to się zmieniło. Dziękuję za odpowiedź.

odpowiedź:
Witam. Wodomierze są odczytywane co dwa okresy rozliczeniowe, czyli co cztery miesiące. W przypadku, gdy odbiorcy nie ma w domu zużycie wody jest wyliczane w oparciu o ilość wody zużytej w miesiącach poprzednich. W takich przypadkach zachęcamy do podania odczytu wodomierza telefonicznie (nr tel. 84 68 31 619) lub pozostawienie karteczki z odczytem u sąsiada. Różnice występujące pomiędzy odczytem wodomierza a szacunkowym wyliczeniem zużycia wody rozliczane są fakturami korygującymi. Nie ma, dzięki temu zagrożenia że zapłacą Państwo za wodę więcej niż faktycznie zużyliście.
imie: ssss data: 2016-04-28 07:50:50
pytanie:
mam pytanie jak mam złazyc wniosek na 500+ najakiej stronie przez internet zgóry dziekuję i pozdrawiam

odpowiedź:
Witam. Wnioski można złożyć w gminie, za pomocą Poczty Polskiej oraz przez internet. Wniosek w wersji elektronicznej może być złożony za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl a także PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line.
imie: Grzegorz data: 2016-04-25 12:01:28
pytanie:
Mam prośbę od niedawna mieszkam w Średniej Wsi. Nie jestem rolnikiem ale rozpocząłem hodowle pszczół. Problem polega na nikłej świadomości na temat oprysków kiedy powinno się je stosować włącznie z niektórymi sztucznymi nawozami. W ten piątek jeden z rolników załatwił mi tym sposobem pszczoły.Czy była by możliwość uświadomienia ludzi z konsekwencji jakie można wyegzekwować za brak przestrzegania godzin opryskiwania?

odpowiedź:

Witam. Wszystkie informacje na ten temat zostały zawarte w komunikacie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie o/Chełm który został zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktualności”.
imie: Iza data: 2016-04-13 13:59:40
pytanie:
Witam . Czy juz wiadomo kiedy będą juz wypłaty z programu 500 plus

odpowiedź:
Dzień dobry. W chwili obecnej wnioski, które Państwo złożyliście są wprowadzane do systemu i podlegają weryfikacji. Pierwsze decyzje w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych będą wydawane na przełomie kwietnia i maja. W tym czasie będą również przekazywane środki finansowe.
imie: Krzysztof data: 2016-04-10 10:39:09
pytanie:
Witam.Mam pytanie czy w tym roku będzie robiona droga z Markiewiczowa do Koszarska ,chodzi mi o drugą połowe drogi?

odpowiedź:
Witam. Na dzień dzisiejszy nie mamy informacji z Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie ostatecznego planu remontów dróg powiatowych polegających na wykonaniu nowych nawierzchni w roku bieżącym. Jest to związane z brakiem decyzji o dofinansowaniu, ze środków budżetu państwa, naprawy dróg uszkodzonych w wyniku gwałtownych opadów. Potrzeby w zakresie bieżących napraw i zapewnienia przejezdności zostały przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych.

imie: Tomasz data: 2016-04-08 20:45:51
pytanie:
Witam
Panie Wójcie na jakim etapie znajduje się tworzenie podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej na terenie powiatu krasnostawskiego i czy jest szansa na objęcie taką podstrefą gruntów na terenie naszej gminy?

odpowiedź:
Dzień dobry. Gmina wnioskowała o umieszczenie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „EURO-PARK” zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Mielcu terenu w miejscowości Żółkiew Kolonia (nieruchomość po byłym młynie). Ze względu na niewielką powierzchnię oraz brak przeznaczenia tego obszaru w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na potrzeby przemysłu – nie został on włączony do w/w strefy. Niestety gmina nie posiada innych nieruchomości tego typu, które spełniałyby warunki strefy ekonomicznej.
imie: mieszkaniec makowisk data: 2016-04-08 13:28:31
pytanie:
Witam. czy zostaną jeszcze kopane rowy przy jezdni w miejscowości Makowiska

odpowiedź:
Dzień dobry. W tych miejscach, gdzie było to możliwe – rowy zostały wykopane. W przypadku konieczności ich wykopania na innych odcinkach, konieczna będzie zgoda właścicieli gruntów przyległych do drogi. Potrzeby w tym zakresie proszę zgłaszać do urzędu lub sołtysa.
imie: xXX data: 2016-04-03 14:12:32
pytanie:
Brawo !!! dla Pana i dla Dyryktora gimnazjum za zamknięcie hali sportowej dla młodzieży oby tak dalej ..

odpowiedź:
Dzień dobry. W okresie zimowym hala sportowa otwarta jest codziennie, dla wszystkich mieszkańców, w godzinach 16-20. Od kwietnia czyli w okresie wiosenno-letnim możliwe jest korzystanie z hali dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją gimnazjum.
imie: Grzegorz data: 2016-03-29 13:14:09
pytanie:
Panie Wójcie nowa firma, która odbiera odpady już drugi raz nie zabrała wszystkich śmieci. Jeżeli problem będzie się powtarzał niezabrane śmieci będę odwoził pod Urząd Gminy. Mieszkaniec Średniej Wsi.
Ps. Nie było tego problemu wcześniej.

odpowiedź:
Dzień dobry. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zbiórki odpadów proszę o niezwłoczny kontakt z naszym urzędem (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) w celu zgłoszenia reklamacji z podaniem miejscowości i numeru posesji. Takie informację są nam potrzebne do skutecznego wyegzekwowania prawidłowej realizacji umowy oraz do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do wykonawcy.
1 do 10 z 248
poprzednie | następne