dzisiaj jest: 27 maja 2019. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Gospodarka odpadami
Rozporządzenie MInistra Środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Poziom, który musiał zostać osiągnięty roku 2015 wynosi PR = 50%. Gmina Żółkiewka osiągnęła poziom ograniczenia (TR) w wysokości TR = 16,35%. Jeżeli osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy bądź mniejszy (TR = PR lub TR < PR) niż poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynikający z załącznika do w/w. rozporządzenia, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty. W przypadku gminy Żółkiewka TR jest mniejsze od PR, zatem osiągnięty poziom spełnia wymogi ustawy.

                                            
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, w 2015 roku powinien wynosić minimum 16%. Osiągnięty przez Gminę Żółkiewka poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w/w frakcji odpadów w 2015 roku wynosił 40,27%.


Natomiast poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla 2015 roku powinien wynosić minimum 40%. Osiągnięty przez Gminę Żółkiewka poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w/w frakcji odpadów w 2015 roku wynosił 100 %.

Harmonogram odbioru odpadów 2016r.
UWAGA – POPIÓŁ

 Odbiór popiołu odbywa się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Żółkiewskiej w każdy poniedziałek i sobotę w godzinach 8.00- 12.00.

 Od miesiąca marca 2016 r. możliwy jest odbiór popiołu od mieszkańców bezpośrednio z posesji. Odbywać się on będzie  w soboty ale jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu  z firmą odbierającą odpady komunalne FHU „A-Zet EKO” Adam Marchewka .
Numery telefonów: 509-434-508  lub  508-567-146


Zasady segregacji odpadow komunalnych

Aktualne stawki w 2016 roku od osoby:
- odpady segregowane - 5,00 zł
- odpady niesegregowane - 10,00 zł


ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH      

Papier (worek niebieski)
Wrzucamy :   
- opakowania z papieru i tektury,                   
- gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery,                
- papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty                
- torebki papierowe, papier pakowy                     
Nie wrzucamy:   
- papier powlekany folią i kalką,                     
- kartony  po mleku i napojach,                       
- pieluchy jednorazowe i podpaski pampersy i podkłady,           
- worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,      
- tapety,                                    
- inne opakowania komunalne  (w tym niebezpieczne)           

Tworzywa sztuczne (worek żółty)      
Wrzucamy :   
- butelki po napojach,                          
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np.proszkach, szamponach, płynach po naczyniach itp.)                
- opakowania po produktach spożywczych,                
- plastikowe zakrętki,                           
- plastikowe torebki, worki, reklamówki, i inne folie,           
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian ,      
- kartoniki po mleku i napojach- wielomateriałowe odpady opakowane      
Nie wrzucamy:   
- strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,                
- odpady budowlane i rozbiórkowe,                     
- nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,      
- zużyte baterie i akumulatory,                          
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny ,                
- inne opakowania komunalne  (w tym niebezpieczne)           
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka              

Metale (worek czerwony)  
   
Wrzucamy:   
- puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności(konserwy)      
- złom żelazny i metale kolorowe,                     
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,      
- folia aluminowa                           

Szkło opakowaniowe (worek zielony)      
Wrzucamy:   
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,               
- butelki po napojach alkoholowych,                     
- szklane opakowania po kosmetykach,                     
Nie wrzucamy:   
- Szkło stołowe -żaroodporne, fajans i porcelan, szkło kryształowe      
- ceramika, doniczki                               
- znicze z zawartością wosku,                          
- żarówki i świetlówki, reflektory                     
- nie opróźnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach      
- termometry i strzykawki                          
- monitory i lampy telewizyjne                          
- szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe               
- lustra i witraże                               
- inne opakowania komunalne  (w tym niebezpieczne)           
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek i starać się nie tłuc  szkła.      
                                      
Odpady ,,zielone"- roślinne (worek brązowy)      
Wrzucamy:                                         
- gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa itp..      
Nie wrzucamy:                                   
- kości zwierząt , mięso, i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno impregnowane, płyty wiórowe      
i MDF, leki,odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego, inne odpady komunalne      
                                      
Pozostałe odpady trafią do worka (pojemnika) na odpady zmieszane (worek czarny).