dzisiaj jest: 27 maja 2019. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Charakterystyka gminy
Charakterystyka

Gmina Żółkiewka położona jest w zachodniej części powiatu krasnostawskiego    w województwie lubelskim. Miejscowość Żółkiewka jako ośrodek władz gminy oddalona jest od Krasnegostawu o 28 km. Powierzchnia Gminy wynosi 13001 ha i składa się z 29 sołectw, które zamieszkuje 6189 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 48 osób na km2. Jest to region położony peryferyjnie w stosunku do kraju   i krajów Unii Europejskiej, ale stosunkowo w niedużej odległości od granicy z Ukrainą.
Żółkiewka położona jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich: Lublin - Zamość

 i Kraśnik - Krasnystaw. Żółkiewka leży na Wyżynie Lubelskiej i posiada urozmaiconą rzeźbę terenu. Przez gminę przepływają trzy rzeki: Żółkiewka, Giełczew i Łętownia. Gleby występujące na terenie gminy są bardzo żyzne i z tego powodu rozwija się rolnictwo.
Główną funkcją gminy jest rolnictwo o charakterze surowcowym. Żółkiewka jako ośrodek gminy skupia większość funkcji obszaru. Poza funkcjami lokalnymi pełni również funkcje ośrodka ponadgminnego w zakresie oświaty (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych), a także w ilości i asortymencie handlu i usług.
Na terenie Gminy brak jest obecnie rozwiniętej bazy turystyczno-wypoczynkowej, jednak gmina posiada wiele walorów krajoznawczo-turystycznych takich jak: urozmaicona rzeźba terenu, liczne kompleksy leśne, wysokie usłonecznienie obszaru i nieskażone środowisko naturalne. Atrakcją dla turystów może być również zbiornik retencyjny na rzece Żółkiewka o pow. 15 ha, który cieszy się dużą popularnością wśród wędkarzy.

 Charakterystyka1.jpg